TARJAMAH AL AMTSAL AL MAUJUDAH FI QAMUS AL MUNJID DIRASAH TARJAMIYAH BIL MADKHAL AL TSAQAFI

RATNA ERLIN LISTIANINGSIH - NIM. 02110865 , (2009) TARJAMAH AL AMTSAL AL MAUJUDAH FI QAMUS AL MUNJID DIRASAH TARJAMIYAH BIL MADKHAL AL TSAQAFI. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Materi yang dianalisis dalam kajian ini adalah peribahasa yang terdapat dalam bab Faraid al-Adab yang dikarang oleh Louis Ma'luf yang dipersatukan olehnya dalam kamus Al-Munjid. Hal ini karena jika diterjemahkan secara harfiah, peribahasa tersebut belum bisa dicerna dengan baik, maka dari itu perlu diadakan penyesuaian dan kontekstualisasi dengan peribahasa itu. Dalam penelitian ini, penekanannya terletak pada peribahasa Arab yang menggunakan kosakata khusus berkaitan dengan budaya bangsa Arab. Kemudian, dicari kesepadanan dan penyesuaian antara peribahasa Arab dengan peribahasa Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budaya, karena dalam mengetahui arti setiap peribahasa Arab yang terdapat dalam kamus Al-Munjid tersebut, peneliti harus melihat latar belakang budayanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan banyak kosakata khusus yang berkaitan dengan budaya Arab yang membentuk peribahasa bahasa Arab. Budaya tersebut terbagi dalam ranah-ranah tertentu, yaitu pertanian, peternakan, peperangan, perburuan, perdagangan, dan perhiasan. Setelah memadankan semua peribahasa bahasa Arab yang menggunakan kosakata khusus dari budaya Arab dengan peribahasa bahasa Indonesia, ternyata kosakata yang muncul pada peribahasa bahasa Indonesia pun sebagian besar menggunakan kosakata yang khusus terdapat pada budaya bangsa Indonesia, bahkan ada yang khusus dari budaya Melayu, tempat munculnya peribahasa Indonesia. Dari berbagai kosakata dalam peribahasa bahasa Arab dan Indonesia tersebut, jelaslah bahwa budaya itu berkaitan erat dengan peribahasa yang terdapat dalam lingkungan mereka masing-masing.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: PEMBIMBING: DR.H.SUKAMTO SAID, MA
Uncontrolled Keywords: peribahasa, kosakata,budaya, kamus munjid
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 23:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1695

Actions (login required)

View Item View Item