AL-KALAM AL-KHABARI FI SURAH AL-TAUBAH DIRASAH AN AF AL AL-KALAM

MUHAMMAD YUSUF - NIM. 05110121, (2010) AL-KALAM AL-KHABARI FI SURAH AL-TAUBAH DIRASAH AN AF AL AL-KALAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Al-Qur'an adalah salah satu mu'jizat Rasulullah SAW. Salah satu kemu'jizatan al-Qur'an adalah dari segi kebahasaannya. Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang sangat indah dan diksi yang tepat. Salah satu gaya bahasa di dalam al-Qur'an adalah kalimat berita (kalam khabar). Bentuk kalam khabar dalam al-Qur'an tidak hanya bermakna khabar tetapi mempunyai maksud lain. Untuk mengetahui maksud tersebut diperlukan kejelian dalam menganalisa konteks ayat-ayat al-Qur'an. Dari sinilah peneliti tertarik untuk membahas gaya bahasa al-Qur'an khususnya kalam khabar. Penelitian ini difokuskan pada kalimat deklaratif (kalam khabar) yang terdapat dalam surat at-Taubah dengan menggunakan pisau analisa pragmatik yaitu studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Kajian dengan pendekatan pragmatik merupakan kajian yang relatif baru bila dibandingkan kajian- kajian kebahasan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik pragmatic yaitu studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi ujar,. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada pembaca dalam mengkaji al-Qur'an terutama mengungkap maksud penggunaan kalam khabar. Adapun data yang diperoleh serta hasil penelitian terdapat dalam surat at- Taubah adalah : 1. Dua bentuk kalam khabar yaitu Jumlah Ismiyah dan Jumlah Fi'liyah. 2. Maksud kalam khabar yaitu faa-idatul khabar dan laazimul faa-idah. Dan kadang-kadang kalam khabar diucapkan untuk maksud lain yaitu: Izhhaarudh- Tahassur, Al-Fakhr, At-tawabih, At-Tahzir, Menghimbau untuk berusaha dan rajin.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: H. Habib, S.Ag, M.Ag
Uncontrolled Keywords: gaya bahasa al-Qur'an, kalimat berita (kalam khabar)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 23:44
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3667

Actions (login required)

View Item View Item