SUNNI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

NOUROUZZAMAN SHIDDIQI, (2008) SUNNI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. /Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah No. 57 th. 1994/.

[img]
Preview
Text
01. Nourouzzaman Shiddiqi - SUNNI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH.pdf - Accepted Version

Download (2MB) | Preview
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (0B)
[img] Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes)
indexcodes.txt

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (0B)
[img] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (0B)

Abstract

bISunni/i berasal dari kata isunnah/i. arti Sunnah secara harfiah ialah tradisi, adat kebiasaan, yang telah melembaga dalam masyarakat. dalam al-Quran, terma isunnah/i biasanya muncul dalam dua konteks: 1. iSunnat al-awwalin/i = kebiasaan orang-orang terdahulu (viii: 38; xv: 13; xviii: 55; xxxv: 43) 2. isunnat Allah /i (xvii: 77; xxxiii: 62; xxxv: 43 xlviii: 23). Terma sunnah dalam pengertian syara ialah: tradisi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh salaf yang saleh. Sunnah yang semakna dengan hadits, setelah menjadi terma karakteristik untuk teori dan praktek kaum Muslimin ortodoks, maknanya dalam batasan yang sempit adalah semua perbuatan i(fiil)/i, ucapan i(qaul)/i, dan persetujuan Nabi i(taqrir)/i. Dalam batasan yang sedikit lebih luas, dimasukkan juga perbuatan, fatwa, dan tradisi yang diintroduksikan oleh para Shahabi i(atsar Shahabi)/i. Sunnah dalam batasan pengertian ahli kalam ialah, keyakinan ,i(itiqad)/i yang didasarkan pada dalil naqli (al-Quran, hadits dan ucapan Shahabi) bukan semata bersandar pada pemahaman akal (rasio). dalam pengertian ahli politik, sunnah ialah jejak yang ditinggalkan Rasulullah SAW dan para Khulafa ar-Rasyidin. Jadi, yang dimaksud dengan Sunni ialah nama bagi kelompok muslim pendukung sunnah menurut terminologi syara ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik. Mereka dinamakan juga Muslim ortodoks yang menjadi oposan bagi pendukung aliran Syiah dan Khawarij. -yang disebut heterodoks-. Kalau begitu, Sunni ialah seorang Muslim yang tidak mengatakan secara jelas bahwa ia adalah pendukung Syiah atau Khawarij, tanpa harus mengatakan ia pengikut atau mengikuti suatau mazhab fiqh. Satu prinsip dasar yang dipegang Sunni, -yang ini menjadi ciri baginya-, ialah dalam memahami agama mereka mengambil jalan tengah (wasathan). Mereka berpegang pada asas keseimbangan (equilibrium) yang mengacu pada al-Quran dan as-Sunnah dan berusaha mencari perdamaian antara dua sisi ekstrim yang bertentangan. sunni menyeimbangkan dan mendamaikan antara akal dan naqal, dunia dan akhirat, dan fiqh dengan tasawwuf.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Sunni, Perspektif, Sejarah
Subjects: Al Jamiah Jurnal
Divisions: E-Journal
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 15 Apr 2013 10:29
Last Modified: 15 Apr 2013 10:30
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/516

Actions (login required)

View Item View Item